Βοηθήματα

Super Flexible Layout Builder

Tons of ElementsReal Drag and DropFullscreen OptionUndo/Redo functionallity

Η μέτρηση της ταχύτητας του internet είναι πολύ εύκολη χρησιμοποιώντας το εργαλείο αυτό.

Για να περιηγηθείς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας άλλα και σε όλο τον  κόσμο ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο είναι ο χάρτης της Google.

Επίδομα θέρμανσης  ανάλογα με τι χρησιμοποιεί ο καθένας καυσόξυλα, φυσικό αέριο, πέλετ, πετρέλαιο,  ηλεκτρονικά με το gov.gr

Για να μπορείς να βρεις ποιο πρατήριο έχει την καλύτερη τιμή σε καύσιμα. Επιλέξτε πρώτα το νομό και στην συνεχεία τον δήμο.

Έντυπο υπεύθυνης δήλωση επικαιροποιημένο από το gov.gr  και έκδοση άλλων εγγράφων εξουσιοδότηση, άδεια ειδικού σκοπού κλπ.

Οι φορολογούμενοι για καταχώρηση στοιχείων και έκδοση εκκαθαριστικών, άλλα και για παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων τους. gov.gr

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ηλεκτρονικά  χρησιμοποιώντας το gov.gr

Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό γέννησης  για τα παιδιά σας ή τον εαυτό σας  ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας το gov.gr
Panfa.eu © 2022